Gerçekleştirilen Faaliyetler

 
BİLİMSEL TOPLANTILAR

 • 5-8 Temmuz 2012 “3rd SEEmore Conference on Mountain Resources and Their Response to Global Change”

ÇALIŞTAYLAR

 • 7-8 Mayıs 2009 “Kalecik’te Tarım, Turizm, Çevre Çalıştayı”
 • 2-3Kasım 2006   “Kırsal Kalkınmada Tarım, Turizm ve Çevre : Beypazarı Örneği” Çalıştayı, Beypazarı, Ankara.
 • 3-5 Mart 2005“Peyzaj Planlama ve Doğa Koruma” Çalıştayı, Ankara.

KONFERANSLAR

 • Sürdürülebilir büyüme için sağlık endüstrisinde çevre dostu biyoteknolojik üretim. Doç.Dr. Ayşegül Yarpuzlu, Mayıs 2006.
 • Tarım ve biyoçeşitlilik. Güven Eken (Doğa Derneği Genel Müdürü), Nisan 2006.
 • Doğal çevre koşullarındaki değişikliklerin Ankara’da yağış ve sıcaklık üzerine etkisi. Doç.Dr. İhsan Çiçek, Mart 2006.
 • Küresel Isınma- İklim Değişikliği. Doç.Dr.Ergin Duygu, Mart 2006.
 • Toğrağın öyküsü. Kırsal Çevre ve Ormancılık Araştırma Derneği, Ekim 2001.
 • Sürdürülebilir kalkınmada biyomas enerjisinin yeri ve önemi. Doç.Dr. Ergin Duygu, Ekim 2001.
 • Marmara ve Bolu depreminden sonra afetlere hazırlık ve üniversitenin yeri. Prof.Dr. Recep Akdur, Mayıs 2000.
 • Etik, Hukuk, Yönetim Açısından Biopolitika, Ankara, 1997.

PANELLER

AB Karar ve Uygulamaları Çerçevesinde Sürdürülebilir Kalkınmada Biyolojik Kaynakların Değerlendirilmesinin Önemi: Biyokütle Enerjisi Örneği. ATAUM Konferans Salonu, Aralık 2001.  

 Merkez Adına Katılınan Toplantılardan Bazıları

 • Ankara İli Vizyon Toplantısı. T.C.Ankara Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Ankara, 2006.
 • 2000’li Yılların Gelişim Hedefleri İçin Eğitim: Sürdürülebilir Çevre ve Yoksulluğun Yok Edilmesi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 2005.
 • Korunan Alanlarda Ekoturizm. T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara, 2004.
 • Çevre Şurası. T.C. Çevre Bakanlığı, Ankara, 2003.
 • Avrupa Çevre Ajansı Toplantısı. T.C. Çevre Bakanlığı, Ankara, 2003.
 • Tarım ve Çevre Politikalarının İncelenmesi. TEMA, İstanbul, 2001.
 • Dünya Bankası Tarım Reformu Proje Paketinin Değerlendirilmesi. Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlığı, Ankara, 2001.
 • International Workshop on Common Agricultural Policies and Environmental Effects, Maastricht, Hollanda, 2001.