Bakanlıklar ve Devlet Kurumları

Devlet Planlama Teşkilatı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

T.C. Ulaştırma Bakanlığı

TSE

Türkiye İstatistik Kurumu

Bilimsel Kuruluşlar

TÜBİTAK

Sivil Toplum Kuruluşları

Doğal Hayatı Koruma Derneği

TEMA

Türkiye Çevre Koruma Vakfı

Türkiye Çevre Vakfı

Uluslararası Kuruluşlar

European Environment Agency

United Nations Development Programme (UNDP)

United Nations Environment Programme (UNEP)

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)

World Wildlife Fund (WWF)