Site içerisinde   

Tarihçe ve Gelişim Süreci


Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, önceleri Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı  bir enstitü olarak kurulmuş,daha sonra 2547 sayılı Kanun ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin geçici 2. Maddesine göre “Araştırma ve Uygulama Merkezine “  dönüştürülerek , 2 Mart 1990 tarih ve20449 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak işlerlik kazanmıştır.

 

Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, ilk müdür olarak Rektörlük tarafından atanan Prof.Dr.Ruşen Keleş'in yönetiminde 11 fakülte ve 4 yüksek okulun 34 temsilcisi ve Rektör tarafından seçilen 3 üye olmak üzere toplam 37 Merkez Kurul üyesi ile 1991 yılında çalışmalarına başlamıştır. Merkez Kurul tarafından Prof.Dr.Yavuz Demirel, Prof.Dr.Koray Haktanır (Müdür yardımcısı) , Prof.Dr.Can Hamamcı (Müdür yadımcısı), Prof.Dr.Yalçın Memlük, Prof.Dr.Coşkun Özgünel ve Prof.Dr.Nevin Vural Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilerek 3 yıl süreyle görev yapmışlardır.

 

Merkezin ikinci 3 yıllık döneminde merkez müdür ve müdür yardımcıları görevlerine devam etmişler, bu dönemde Doç.Dr.Barbaros Çetin, Prof.dr.Koray Haktanır, Prof.Dr.Can Hamamcı, Prof.Dr.Mehmet Koyuncu, Prof.Dr.Seval Toros ve Doç.Dr.Nükhet Turgut yönetim kuruluna seçilmişlerdir.

 

Merkezin üçüncü 3 yıllık müdürlüğüne Prof.Dr.Koray Haktanır atanmış ve yönetim kurulu üyeliklerine Prof.Dr.Recep Akdur, Doç.Dr.Nevin Akpınar, Doç.Dr.Barbaros Çetin, Prof.Dr.Asuman Karakaya, Prof.Dr.Yusuf Şanlı ve Prof.Dr.Nükhet Turgut seçilmişlerdir. Prof.Dr.Koray Haktanır'ın görevden ayrılması ile Prof.Dr.Oktay Gürkan Merkez Müdürü olarak atanmıştır.

 

Merkezin dördüncü 3 yıllık müdürlüğüne 15.10.2003 tarihinden itibaren Doç.Dr.Nevin Akpınar atanmış ve  yönetim kurulu üyeliklerine Prof.Dr.Serap Pulatsü, Doç.Dr.Ergin Duygu, Doç.Dr.Mehmet Somuncu, Doç.Dr.Pelin Özkan ve Yard.Doç.Dr.Serhat Birengel seçilmişlerdir. Merkez çalışmalarına bir sonraki dönemde de aynı yönetim kadrosu ile devam etmiştir. Bu dönemde daha önceleri fiziksel altyapısı olmayan Merkez, Ziraat Fakültesi tarafından tahsis edilen, büro ve toplantı hizmetlerini sağlayacak şekilde düzenlenmiş mekanlarda hizmetini sürdürmüştür. 2007-2008 çalışma yılı içerisinde Merkez tarafından "Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi"nin çıkartılması için gereki çalışmalara başlanmıştır.

 

Merkezin altıncı 3 yıllık müdürlüğüne 07.11.2008 tarihinden itibaren Doç.Dr.Mehmet Somuncu atanmıştır. 30 Nisan 2009 tarihinde yapılan Merkez Genel Kurul toplantısında Prof.Dr.Münevver Arısoy, Doç.Dr.Nilay Çabuk Kaya, Doç.Dr.Latif Kurt, Doç.Dr.Hasan Ali Ünder, Yrd.Doç.Dr.Mutlu Yılmaz ve Dr.Sabri Koçak Merkez yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

 

Merkezde bir uzman görev yapmaktadır. İdari personel bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 
01 Temmuz 2009 , Çarşamba

2015 © ANKARA ÜNİVERSİTESİ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi